Kursevi koje organizujemo

Radio klub organizuje nekoliko različitih kurseva:

 

  1. Kurs za radio-operatora (nemojte odmah da se plašite, telegrafija nije više obavezna, ali je korisna)
    pod ovim se podrazumeva polaganje radio-operatorskog ispita, a ono što treba da se nauči je osnove radio-saobraćaja, frekvencije koje radio-amateri mogu koristiti, prostiranje elektro-magnetnih talasa, osnove antena, radio uređaja, radio-amaterske kratice, međunarodno i domaće spelovanje (kao ono iz filmova „Charlie Fox Bravo – Over“ itd.
    Dodatni kursevi se odnose na učenje telegrafije – naravno ko želi, digitalni modovi rada – digitalni modovi rada bi bili zanimljivi okorelim računarskim frikovima…
  2. Kurs za amatersku radio-goniometriju (u amaterskom žargonu „lov na lisicu“) tj. traženje skrivene stranice. Ova disciplina obuhvata i dobru fizičku pripremljenost.
  3. Kurs konstruktorske sekcije obuhvata osnove elektronike, izrada štampane pločice, lemljenje i sve ostalo vezano za konstruktorstvo radio-uređaja i dodatne opreme
  4. Računarska sekcija se bavi isljučivo kursom za digitalne modove rada tj. praktičnom primenom uvezanih PC računara i radio-uređaja.

Ako ste zainteresovani za neke od kurseva pošaljite nam poruku koristeći stranicu “Kontakt”.

 

Ako želite da uradite probne testove za radio operatore to možete učiniti ako posetite (ovu stranicu).